Historické drobničky 2021 - 2022

Zvony, zvonky, zvončeky, bijú srdcom na ľudské srdcia a niekedy aj na svedomie. Zvonením oznamujú, čo má byť všetkým známe, ozvenou šepkajú skryté tajomstvá a dávne legendy.

Dvestopiate výročie síce nie je také okrúhle ako kolesá bicykla, ale aj tak stojí zato, aby sme si pripomenuli, že dnes uplynie práve toľko rokov odo dňa, kedy barón Karl von Drais vysadol na svoj drevený laufmaschine, čiže bežiaci stroj, nohami sa silno odrazil a prešiel mannheimský poštový okruh za štvrtinu bežného času. Vynašiel bicykel.

K menej významným, ale o to zaujímavejším výročiam našej československej minulosti, ktoré sa objavia v historických kalendároch na budúci rok, patrí aj 90. výročie návštevy chicagskeho starostu Antona Josepha Cermaka. V roku 1932 podnikol veľkú cestu po Európe, navštívil 7 štátov, medzi nimi aj náš, aby spropagoval budúcu svetovú výstavu, ktorá sa...

Ako sa dozvedáme od Ovídia Fausta (1896 -1972), bratislavského archivára a múzejníka, deň sv. Martina, patróna hlavného mestského kostola (dómu), čiže 11. november, "...bol príjemným sviatkom starých bratislavských občanov. V ten deň odniesli predstavení židovskej obce starostovi pečené husi (neskôr tento chutný dar obdržal aj kráľ)."

Pri pohreboch, ale aj na Dušičky dodržiavame rituály, ktorých pôvodný význam bol spojený so strachom. Ani nie tak zo smrti samotnej, ako z toho, že by sa mŕtvi vrátili pomstiť živým. Nech nám slúži ku cti, že čím bližšie k súčasnosti, tým viac tento strach v rituáloch nahrádza starosť o to, aby sa naši zosnulí mali vo svojej "posmrtnej" existencii...

21. apríla 1938 priniesol londýnsky Daily Telegraph správu o chystanej svadbe albánskeho kráľa Ahmeda Zoga I. Svadba, ktorá sa konala nasledujúci týždeň, posadila na albánsky trón jedinú kráľovnú, ktorá hovorila plynule krásnou slovenčinou. Nielen jej slovenčina, aj ona sama bola krásna. Mladej neveste Geraldine dali médiá meno Biela ruža z Oponíc....

Pani Zuzana Mináčová, krásna dáma, výnimočná osobnosť. Poznala som ju, keď som ešte ako mladé dievča pracovala v Slovenskom fonde výtvarných umení. Nie, neboli sme známe, tobôž kamarátky, len ma občas minula na chodbe. Vlastne som si ju prvýkrát všimla vďaka tomu, že rovnako ako ja, trochu ráčkuje. Vtedy som o nej ešte nevedela veľmi veľa, ale...

"Za náporov vetra bičujúceho múry zámku preniesli Marino vychladnuté nahé telo do skladu a narýchlo naň nahádzali jej šaty, aby ho nebolo vidieť."

V súpise sochárskych diel Bratislavy nájdete aj tento čudný kameň - umelecké to dielo s názvom Tri ryby. Osadené je na Račianskej ulici č. 11, pri jednom z vežiakov sídliska ľudovo prezývaného Februárka. To sú tie vysoké červené domy na začiatku dnešnej Račianskej ulice, kedysi ulice Februárového víťazstva. Prečo sa to čudo volá Tri ryby?