Anton Cermak

04.12.2021

K menej významným, ale o to zaujímavejším výročiam našej československej minulosti, ktoré sa objavia v historických kalendároch na budúci rok, patrí aj 90. výročie návštevy chicagskeho starostu Antona Josepha Cermaka. V roku 1932 podnikol veľkú cestu po Európe, navštívil 7 štátov, medzi nimi aj náš, aby spropagoval budúcu svetovú výstavu, ktorá sa mala konať v Chicagu v pod heslom Storočie pokroku.

Ešte nemal ani rok, keď prišiel do Ameriky

A. J. Cermak sa narodil ešte za čias Rakúsko-Uhorska, v roku 1873, v Kladne a jeho rodné meno bolo Antonín Josef Čermák. Ešte nemal ani rok, keď spolu s rodičmi emigroval do Ameriky. A práve to sa stalo základom jeho slávneho výroku vo víťaznom boji o post starostu Chicaga s dovtedajším starostom Thompsonom. Keď sa Thompson pýtal, či si obyvatelia Chicaga vôbec vedia predstaviť, že by sa mal ich starostom stať český imigrant, Čermák odpovedal: . "... je pravda, že som neprišiel na lodi Mayflower , ale prišiel som hneď, ako som mohol."

Zastavil sa aj v Bratislave

Antona Cermaka celý život trápili zdravotné problémy. Len pár týždňov pred začiatkom cesty ležal ešte v nemocnici. Možno aj preto boli jeho prvou zastávkou v Československu, ešte pred Prahou, kúpele Karlove Vary. Aj prezident Tomáš G. Masaryk mal v tom čase oddychový režim - v slovenských Topoľčiankach. Preto pozval chicagskeho starostu na Slovensko, do Bystričky neďaleko Martina, kde sa s ním stretol na dlhší rozhovor. Cestou sa Anton Cermak zastavil aj v Bratislave. O jeho návšteve v našom meste na internete nenájdete takmer nič. Len na facebooku Archívu mesta Bratislavy je príspevok z 21. 7. 2020 s fotografiou z roku 1932, na ktorej sedí Anton Čermák pri stole (niekde na Železnej studničke) v spoločnosti ďalších hostí a nalieva si do pohára víno.

Zomrel za kráľov, prezidentov a všetkých kapitalistov

Po stretnutí s prezidentom Masarykom odišiel Anton Cermak cez Poľsko do Británie. Veľkolepej svetovej výstavy Storočie pokroku, v originále Century of Progress (tiež známej ako Chicago World's Fair) v máji 1933, na ktorú v Európe agitoval, sa už Anton Cermak nedožil. 15. februára 1933 ho pri rozhovore s novozvoleným prezidentom Roosveltom v Miami zasiahla jedna z piatich striel atentátnika Giuseppe Zangaru určených prezidentovi. Zangara polícii povedal, že chcel zabiť kráľov, prezidentov a všetkých kapitalistov. Podarilo sa mu zabiť Antona Cermaka, českého imigranta, starostu Chicaga, ktorý skonal 6. marca 1933 v nemocnici Jackson Memorial Hospital v Miami na kombináciu strelného poranenia a iných zdravotných komplikácií.

Zangara bol pôvodne obvinený z pokusu o vraždu, ale po smrti Antona Cermaka sa obvinenie zmenilo na vraždu. Bol popravený na elektrickom kresle vo väznici štátu Florida v meste Raiford 20. marca 1933.

Použitý zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7297642/

© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava