Prehliadka

JAKUBOVO NÁMESTIE, LAZARETSKÁ ULICA

Čo zvyčajne hľadáte na bratislavských uliciach v okolí centra? Voľné parkovacie miesto? Skúste iný pohľad! História nášho mesta sa predsa nekončí pri jeho stredovekých bránach. Práve naopak. Aj miesta ako Lazaretská ulica a Jakubovo námestie majú svoje vzácne stavebné pamiatky i významné osobnosti. O čo menej sa o nich píše v turistických sprievodcoch, o to sú zaujímavejšie. Poďte s nami na prechádzku od Dvoch levov po námestie prešporského richtára Jakuba! Duch veľkolepého 19. storočia, zvodná secesia a chlapec z Dunajskej ulice budú našimi sprievodcami. 

Prehliadku s turistickým sprievodcom si môžete objednať vo vami zvolenom termíne. Vyplňte rezervačný formulár!

© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca, 2014 


PREHLIADKA BRATISLAVY -
JAKUBOVO NÁMESTIE, 
LAZARETSKÁ ULICA

Trvanie: 1 - 1,5 hodiny
Jazyk: slovenský
Min. počet osôb: 3
Cena: 5 €/1 osoba
Cena so zľavou pre 60+/12-/ZŤP: 4,50 €/1 osoba
Cena pre skupiny: 50 €, zľava 20 % pre školské a sociálne/zdravotne znevýhodnené skupiny

MLČANLIVÝ PÁN DOKTOR Z LAZARETSKEJ

Prečítajte si aj našu historickú drobničku z Lazaretskej ulice!