MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

"... letiac aeroplánom z Itálie do svojej drahej a vyslobodenej otčiny - Československej repuliky padol pri Bratislave - a uletel nám na večnosť." 

Citát z úmrtného oznámenia Dr. Milana Rastislava Štefánika

Tematická vychádzka po Bratislave venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Veľkej vojne a vzniku ČSR nás povedie od Štefánikovej ulice až po Štefánikovo námestie. Zaspomíname si na túto mimoriadne zaujímavú osobnosť našej histórie, vedca, letca, vynálezcu, politika a diplomata, povieme si, prečo sa Bratislava nevolá po americkom prezidentovi a porozmýšľame, kto komu ukradol prvý slovenský fotografický akt.

Vychádzku s turistickým sprievodcom si môžete objednať vo vami zvolenom termíne. Vyplňte rezervačný formulár!

© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislavou, 2018 


PO STOPÁCH OSOBNOSTÍ - MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

Trvanie: 2 hodiny
Jazyk: slovenský
Cena 1 - 10 osôb: 70 €
Cena 11 - 40 osôb: 90 €

Cena pre školy a tábory:
2 €/1 dieťa (min. objednávka je 50 €)