MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

"... letiac aeroplánom z Itálie do svojej drahej a vyslobodenej otčiny - Československej repuliky padol pri Bratislave - a uletel nám na večnosť." 

Citát z úmrtného oznámenia Dr. Milana Rastislava Štefánika

Tematická vychádzka po Bratislave venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Veľkej vojne a vzniku ČSR nás povedie od Štefánikovej ulice až po Štefánikovo námestie. Zaspomíname si na túto mimoriadne zaujímavú osobnosť našej histórie, vedca, letca, vynálezcu, politika a diplomata, povieme si, prečo sa Bratislava nevolá po americkom prezidentovi a porozmýšľame, kto komu ukradol prvý slovenský fotografický akt.

Vychádzku s turistickým sprievodcom si môžete objednať vo vami zvolenom termíne. Vyplňte rezervačný formulár!

© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca, 2018 


PO STOPÁCH OSOBNOSTÍ - MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

Trvanie: 1,5 - 2 hodiny
Jazyk: slovenský
Min. počet osôb: 3
Cena: 7 €/1 osoba
Cena so zľavou pre seniorov 60+: 5,50 €/1 osoba
Cena pre skupiny 9 - 30 osôb: 60 €/1 skupina