Historické drobničky 2023 - 2024

Štyristoštyridsaťštyri rokov uplynie tento mesiac, bude to na Štefana, odkedy sa u nás začala piť káva. Alebo inak: prvá zmienka o káve v Uhorsku sa objavila v tureckom colnom registri 26. 12. 1579. Pretože, ako iste viete, k nám sa káva, rovnako ako mnoho ďalších mňamiek, dostala z Turecka.