Tematická vychádzka

LOTRI A SPRAVODLIVOSŤ V BRATISLAVE

Chvíľami veľmi krutá a temná, chvíľami predsa aj trochu úsmevná spomienka na kriminálne prípady v pamäti obyvateľov (nielen) nášho mesta nás povedie od Katedrály sv. Martina, cez Hviezdoslavovo, až na Jakubovo námestie. Poďte s nami na "miesto činu" - do bratislavských ulíc! Pripomenieme si viac či menej závažné skutky proti zákonu a súdne procesy od stredoveku až po našu súčasnosť, tresty, ktoré za ne odsúdeným vymerali, aj miesta, kde sa tieto dávne udalosti stali...

Vychádzku s turistickým sprievodcom si môžete objednať vo vami zvolenom termíne. Vyplňte rezervačný formulár!

© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca, 2015 


VYCHÁDZKA - LOTRI A SPRAVODLIVOSŤ V BRATISLAVE

Trvanie: 1,5 - 2 hodiny
Jazyk: slovenský
Min. počet osôb: 3
Cena: 6 €/1 osoba
Cena pre skupiny 9 - 30 osôb: 50 €/1 osoba

Táto tematická vychádzka nie je vhodná pre deti a mladistvých!