Kontakt

Turistická sprievodkyňa (certifikát BKIS)
Ing. Ľubomíra Černáková
sprievodkyňa Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board)
externá sprievodkyňa pre Bratislavský hrad
členka Asociácie sprievodcov Bratislavy

Garantka 
Mgr. Zuzana Černáková, PhD.
historička

+421 903 755 129
historicky@historicky.sk