Sprievodkyňa

ING. ĽUBOMÍRA ČERNÁKOVÁ

kvalifikovaný sprievodca BKIS  | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
predsedníčka výboru ASB | Asociácia sprievodcov Bratislavy
Spolupráca s: Bratislavské turistické informačné centrum - BTB | Bratislava Tourist Board, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - BKIS, Historické múzeum SNM - Bratislavský hrad

Certifikát o absolvovaní školenia s verejným zdravotníkom POST COVID PROTOKOL 2021, vydaný ASB

Odborná poradkyňa

MGR. ZUZKA ČERNÁKOVÁ, PHD.

historička

+421 903 755 129

historicky@historicky.sk

Twitter