Kontakt

Turistická sprievodkyňa (certifikát BKIS)
Ing. Ľubomíra Černáková
sprievodkyňa Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board)
externá sprievodkyňa pre Bratislavský hrad
členka Asociácie sprievodcov Bratislavy

Garantka 
Mgr. Zuzana Černáková, PhD.

+421 903 755 129
historicky@historicky.sk