Prehliadka

PRIMACIÁLNY PALÁC

Prekrásny klasicistický palác, niekdajšie sídlo arcibiskupa, miesto významných dejinných udalostí, ktorého salóny zdobia raritné gobelíny nevyčísliteľnej hodnoty. Utkali ich v 17. storočí v slávnej anglickej tkáčskej dielni v mestečku Mortlake (dnes časť Londýna). Príbeh tragickej lásky, zobrazený na gobelínoch, sa vám bude určite páčiť, no verte nám, nemenej zaujímavý je aj príbeh samotného paláca. Príďte si ho vypočuť a pokochať sa pohľadom na krásu.

Prehliadku s turistickým sprievodcom si môžete objednať vo vami zvolenom termíne. Vyplňte rezervačný formulár!


PREHLIADKA PRIMACIÁLNEHO PALÁCA - AJ SO VSTUPOM

Trvanie: 1,5 hodiny
Jazyk: slovenský
Min. počet osôb: 3
Cena: 6 €/1 osoba
Cena so zľavou pre 60+/12-/ZŤP: 5 €/1 osoba
Cena pre skupiny: 55 €, zľava 20 % pre školské a sociálne/zdravotne znevýhodnené skupiny

Do expozície môže ísť naraz max. 10 - 15 osôb. Ak bude skupina väčšia, rozdelíme ju a čas prehliadky sa predĺži min. o 30 minút. Bez vplyvu na cenu.

Primaciálny palác patrí do správy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, vstupné do expozície paláca sa riadi podľa aktuálneho cenníka: 02/593 563 94 alebo info@bratislava.sk.

+421 903 755 129

historicky@historicky.sk