Prehliadka

PRIMACIÁLNY PALÁC

Prekrásny klasicistický palác, niekdajšie sídlo arcibiskupa, miesto významných dejinných udalostí, ktorého salóny zdobia raritné gobelíny nevyčísliteľnej hodnoty. Utkali ich v 17. storočí v slávnej anglickej tkáčskej dielni v mestečku Mortlake (dnes časť Londýna). Príbeh tragickej lásky, zobrazený na gobelínoch, sa vám bude určite páčiť, no verte nám, nemenej zaujímavý je aj príbeh samotného paláca. Príďte si ho vypočuť a pokochať sa pohľadom na krásu.

Prehliadku s turistickým sprievodcom si môžete objednať vo vami zvolenom termíne. Vyplňte rezervačný formulár!


PREHLIADKA PRIMACIÁLNEHO PALÁCA - AJ SO VSTUPOM

Trvanie: 1,5 hodiny
Jazyk: slovenský
Min. počet osôb: 3
Cena: 6 €/1 osoba
Cena so zľavou pre seniorov 60+: 5 €/1 osoba
Cena pre skupiny 9 - 30 osôb: 50 €/1 skupina

Do expozície môže ísť naraz max. 10 - 15 osôb. Ak bude skupina väčšia, rozdelíme ju a čas prehliadky sa predĺži min. o 30 minút, bez navýšenia ceny.

Primaciálny palác patrí do správy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, otváracie hodiny a vstupné do expozície paláca: info@bratislava.sk.

+421 903 755 129

historicky@historicky.sk