Prehliadka

MEDICKÁ ZÁHRADA, ONDREJSKÝ CINTORÍN

Prečo je Medická záhrada francúzska a prečo jej starí Bratislavčania hovoria Šibek? Ako sa sem dostala socha Martina Kukučína a prečo nie je signovaná autorom? Viete, ako sa v Medickej záhrade oslavoval život za starých čias? Nie? Ľahko sa to všetko môžete dozvedieť na našej vychádzke. A prezradíme vám aj oveľa väčšie tajomstvá. Pošepkali nám ich duchovia mŕtvych bratislavských mešťanov na susednom Ondrejskom cintoríne. Aspoň na tých najslávnejších z nich si zaspomíname na mieste ich posledného odpočinku, v spoločnosti kamenných anjelov, pod velebnou krásou starých líp.  

Prehliadku s turistickým sprievodcom si môžete objednať vo vami zvolenom termíne. Vyplňte rezervačný formulár!

© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca, 2020 


PREHLIADKA BRATISLAVY -
MEDICKÁ ZÁHRADA,  ONDREJSKÝ CINTORÍN

Trvanie: 2 hodiny
Jazyk: slovenský
Min. počet osôb: 3
Cena: 8 €/1 osoba
Cena so zľavou pre 60+/12-/ZŤP: 5,50 €/1 osoba
Cena pre skupiny: 70 €, zľava 20 % pre školské a sociálne/zdravotne znevýhodnené skupiny

Aktuálne túto prehliadku organizujeme pre verejnosť, a to v nedeľu 14. 11. 2021 o 15:00.  Vstupné 5 . Vstupné môžete uhradiť na účet "Ing. Ľubomíra Černáková" vedený v mBank S.A., IBAN: SK13 8360 5207 0042 0320 8205, ako variabilný symbol uveďte svoje mobilné telefónne číslo bez predvoľby. Zaplatiť môžete aj v hotovosti pred prehliadkou. V takom prípade vás prosíme, aby ste prišli o 15 minút skôr.

Prehliadka sa uskutoční v režime OTP. Zároveň bude potrebné máť počas prehliadky nasadené rúško a dodržiavať odstupy 2 m od osôb, s ktorými nežijete v jednej domácnosti.

Ďakujeme za záujem, kapacita prehliadky je už naplnená.