Pozvánky

Príležitostne robíme aj prehliadky a vychádzky pre širokú verejnosť. Pozvánky na takéto akcie zverejňujeme na našich web stránkach a na facebooku, ale ak máte záujem, môžeme vám ich posielať aj e-mailom. V takom prípade vás v súvislosti so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) prosíme o vyplnenie formulára "Súhlas so spracúvaním emailovej adresy 2021".  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vyplnením formulára "Odvolanie súhlasu so spracúvaním emailovej adresy". Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na www.historicky-sk.webnode.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

Súhlas so spracúvaním e-mailovej adresy 2021

Ing. Ľubomíra Černáková použije údaje o vašej e-mailovej adrese, ktoré poskytnete v tomto formulári, na zasielanie pozvánok na prehliadky Bratislavy a tematické vychádzky do konca roka 2021. Po tomto termíne budú vami poskytnuté údaje zlikvidované.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním e-mailovej adresy

Po vyplnení tohto formulára uvedenú e-mailovú adresu okamžite odstránime z našej evidencie: