Pozvánky

Príležitostne robíme aj prehliadky a vychádzky pre širokú verejnosť. Pozvánky na takéto akcie zverejňujeme na našich webových stránkach a na facebooku, ale ak máte záujem, môžeme Vám ich posielať aj emailom. V takom prípade Vás v súvislosti so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré nadobudlo platnosť 25.5.2018, prosíme o vyplnenie nižšie uvedeného formulára "Súhlas so spracúvaním emailovej adresy 2020".
 
Právnym základom pre spracúvanie Vášho osobného údaju - emailovej adresy, ktorý uvediete vo formulári, je oprávnený záujem ( marketingové účely), konkrétne: zasielanie pozvánok na prehliadky mesta Bratislavy a okolia a tematické vychádzky po Bratislave a s tým súvisiace organizačné informácie a pokyny. Váš osobný údaj bude spracovávaný a archivovaný do konca roka 2020.
 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vyplnením nižšie uvedeného formulára "Odvolanie súhlasu so spracúvaním emailovej adresy".
 
Ing. Ľubomíra Černáková sa zaväzuje spracovávať, archivovať a likvidovať Vaše osobné údaje v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a so  Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na www.historicky.sk v časti Ochrana osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním emailovej adresy 2020

Ing. Ľubomíra Černáková použije údaje o Vašej emailovej adrese, ktoré poskytnete v tomto formulári, na zasielanie pozvánok na prehliadky Bratislavy a tematické vychádzky do konca roka 2020. Po tomto termíne budú Vami poskytnuté údaje zlikvidované.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním emailovej adresy

Po vyplnení tohto formulára uvedenú emailovú adresu okamžite zlikvidujeme z našej evidencie: