Tematická vychádzka

VYKRIČANÁ BRATISLAVA

Prehliadka venovaná menej reprezentatívnej, ale o to zaujímavejšej tvári starej Bratislavy. Neviestky, opilci a zlodeji. Aký život žili a kde sú v Bratislave miesta, na ktorých zanechali svoje stopy? Poďte s nami na prechádzku! Dozviete sa viac nielen o zaniknutej podhradskej Vydrici, ale napríklad aj o tom, ako s ňou súvisí dôstojná Rollandova fontána či legendami opradený Posmieváčik na Panskej ulici. Vychádzku s turistickým sprievodcom si môžete objednať vo vami zvolenom termíne. Vyplňte rezervačný formulár!

© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca, 2012 


VYCHÁDZKA - VYKRIČANÁ BRATISLAVA

Trvanie: 1,5 - 2 hodiny
Jazyk: slovenský
Min. počet osôb: 3
Cena: 7 €/1 osoba
Cena so zľavou pre seniorov 60+: 5,50 €/1 osoba
Cena pre skupiny 9 - 30 osôb: 60 €/1 skupina