Prehliadky

PRE ŠKOLY

STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY, UNIVERZITY

Pozrite si našu stránku, venovanú špeciálne ponuke pre školy a univerzity. Školám sme prispôsobili nielen náplň prehliadok a sprievodné prvky, ale aj ich časový rozsah.  Na rozdiel od prehliadok určených turistom a obyvateľom Bratislavy sú kratšie, rešpektujú dĺžku vyučovacej hodiny, ale ak je záujem o podrobnejšie spracovanie trasy alebo témy, dajú sa zaradiť dva aj tri bloky za sebou.