Martinské husy

10.11.2021

Ako sa dozvedáme od Ovídia Fausta (1896 -1972), bratislavského archivára a múzejníka, deň sv. Martina, patróna hlavného mestského kostola (dómu), čiže 11. november, "...bol príjemným sviatkom starých bratislavských občanov. V ten deň odniesli predstavení židovskej obce starostovi pečené husi (neskôr tento chutný dar obdržal aj kráľ)."

Tento starý zvyk má odozvu aj v jednej z bratislavských povestí, ktoré zozbierala spisovateľka Mária Ďuríčková a krásne ilustrácie k nej nakreslil len pred dvoma dňami zosnulý maliar, grafik, ilustrátor a sochár Miroslav Cipár.

Podľa povesti v jeden studený a sychravý deň, 11. novembra, na bránu pod hradným kopcom, za ktorou mali svoje obydlia bratislavskí Židia,  zabúchal sám kráľ Belo IV., ktorí bol na úteku pred tatárskym vojskom. Rabín mu otvoril, poskytol kráľovi aj celej jeho družine nocľah, ale ospravedlnil sa, že ich nemá čím pohostiť, pretože kvôli vojne všetci hladujú. Kráľ bol vďačný aj za strechu nad hlavou a nič viac nečakal. O to viac bol prekvapený, keď ho ráno Židia predsa len pohostili pečenými husami, ktoré si horko-ťažko vykŕmili na sviatky.

Prešiel čas vojny a kráľ si spomenul na štedrého rabína. Pozval ho k sebe, pohostil a spýtal sa, akú odmenu si žiada. Rabín odvetil, že žiadnu, len aby mohla bratislavská židovská obec každý rok na Martina obdarovať kráľa piatimi husami. Kráľ sa síce čudoval, ale privolil a, samozrejme, rabína okrem toho aj obdaroval.

A tak mali bratislavskí Židia vďaka múdremu rabínovi zaručenú každoročnú audienciu u samotného uhorského kráľa. 

Zdroje:

  • Dr. Ovídius Faust, arch. mesta Bratislavy: Zvyky a zábavy v starej Bratislave, Slovenský denník, 25. 12. 1927
  • Mária Ďuríčková: Bratislavské povesti, Mladé letá 1990


© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava