Príležitostná tematická vychádzka

SILVESTROVSKÁ

Pozývame vás na Silvestrovskú prechádzku, na ktorej sa (nielen) symbolicky prejdeme medzi Starým a Novým mostom. Na oboch brehoch Dunaja si pozrieme zaujímavé stavby, ale aj niečo navyše. Zatiaľ čo na ľavom nábreží pohľadáme stopy minulých bratislavských decembrov, na tom pravom, v Sade Janka Kráľa, budeme zisťovať, aká nás čaká budúcnosť.

© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca, 2021 


PRÍLEŽITOSTNÁ VYCHÁDZKA - SILVESTROVSKÁ

Termín: 31. 12. 2021 o 14:00
Miesto stretnutia: bude oznámené po registrácii na prechádzku 
Trvanie: 1,5 - 2 hodiny
Jazyk: slovenský
Vstupné: 5 
Vstup: režim OP + rúško
Režim môže byť zmenený podľa aktuálne platného covid automatu.
Sprievodkyňa absolvovala školenie Covid Protokol.

V súlade s platnými podmienkami pre hromadné podujatia a aj s ohľadom na limitovaný počet účastníkov vás prosíme o registráciu (registruje sa každý účastník zvlášť):

Prehliadka sa uskutoční v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia Covid 19) . Zároveň bude potrebné máť počas prehliadky nasadené rúško a dodržiavať odstupy 2 m od osôb, s ktorými nežijete v jednej domácnosti.

+421 903 755 129

historicky@historicky.sk