Poďakovanie

Všetkým účastníkom prehliadok V predvečer veľkej vojny a Po stopách M. R. Štefánika, ktoré boli súčasťou programu Bratislavských mestských dní 2018 ďakujeme za záujem o históriu nášho mesta, za povzbudivé slová a hlavne za výbornú atmosféru, ktorú na prehliadkach vytvorili. Špeciálne poďakovanie patrí autorke fotografií Kataríne Králikovej.