Bratislavský hrad veselo, tajomne aj smutne


Prehliadka sa usktoční v nedeľu 4. 8. 2019 o 10:00. Srdečne vás pozývame! Kliknite pre podrobnejšie informácie a registračný formulár!

C. a k. prehliadka Bratislavy

C. a k. prehliadka Bratislavy

Prehliadka sa usktoční v nedeľu 18. 8. 2019 o 10:00. Srdečne vás pozývame! Kliknite na podrobnejšie informácie a registračný formulár!