Vodojem Podkolibská

24.01.2017
Viete, kde v Bratislave nájdete tieto dva mytologické vodné koníky? Oficiálne na Podkolibskej ulici, ale dostanete sa k nim z ulice Na pažiti. Sú teda presne na tom istom mieste, na ktoré ich v roku 1930 umiestnili, aby krášlili areál nového veľkokapacitného vodojemu na svahu pod Kolibou. Koníky uvidíte aj dnes, ak Vám to majiteľ príslušného parkovacieho miesta dovolí. :-) Ale areál vodojemu sa už na seba podobá veľmi málo a aj to málo si môžete ako bežný obdivovateľ lepšie pozrieť iba ak ste majiteľom alebo aspoň hosťom niektorého z bytov na vyššom poschodí novostavby Podkolibská rezidencia v tesnom susedstve vodojemu.

Viac o koníkoch, vodojeme, aj obrázok pôvodného vzhľadu vodojemu nájdete v článku Štefana Holčíka: https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/34683-z-vodojemu-na-kolibe-zostal-fragment

Vodojem, Podkolibská ulica v Bratislave
Vodojem, Podkolibská ulica v Bratislave

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava