Sväté ulice v Bratislave

01.11.2017

Na sviatok Všetkých svätých sme sa pozreli, koľko ulíc v Bratislave má názov "svätého... / svätej...".

Prekvapujúco nemáme Ulicu sv. Martina ani sv. Petra a Paula, sv. Alžbety, či iných svätých tradične spojených s históriou mesta. Vlastne máme len dve takéto ulice: Ulicu sv. Vincenta (de Paul) v Ružinove a Ulicu svätého Pia X. v Záhorskej Bystrici. (Na Street View označená ako Československých tankistov.)

Tá druhá je pre väčšinu Bratislavčanov menej známa. Susedí s kostolom sv. Petra a Paula a je na nej busta pápeža Pia X. Bustu darovalo Záhorskej Bystrici talianske družobné mesto Riese Pio X a je vernou kópiou mramorového originálu zdobiaceho priečelie budovy radnice v Riese Pio X.

Pápež zomrel v roku 1914. Pochovali ho v krypte pod chrámom sv. Petra nezabalzamovaného, podľa výslovnej žiadosti. V roku 1944 bola jeho truhla exhumovaná a vystavená v kaplnke Svätého Kríža v bazilike sv. Petra na kánonické skúmanie. Keď truhlu otvorili, objavili telo v zachovalom stave, napriek tomu, že ležalo 30 rokov pochované. V roku 1954 Pia X. kanonizovali, keď boli uznané ďalšie dva zázraky, ktoré mu mohli byť pripísané. Pius X. sa stal prvým pápežom, ktorý bol kanonizovaný od 17. storočia.

Ulica svätého Pia X v Bratislave Obrázok bol vyrezaný z Google Street View
Ulica svätého Pia X v Bratislave Obrázok bol vyrezaný z Google Street View

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava