Štefan Ladislav Endlicher

28.03.2017

28. marca 1849 sa zastrelil ŠTEFAN LADISLAV ENDLICHER - rodák z Bratislavy, profesor botaniky, riaditeľ viedenskej botanickej záhrady, čestný doktor lekárskych vied viedenskej univerzity a vydavateľ prvej nemeckej učebnice čínštiny, jedným slovom slávny vedec so širokým spektrom záujmov. V Bratislave, kde sa v roku 1804 narodil a navštevoval gymnázium, nemáme naňho pamiatky v podobe po ňom pomenovanej ulice či jeho pamätníka, preto je možno pre mnohých obyvateľov mesta neznámy. Lepšie sú na tom tí, čo pravidelne navštevujú Viedeň. Tam možno nájsť hneď dve Endlicherove busty, aj Endlicherovu ulicu a pochovaný je v čestnom hrobe na Centrálnom cintoríne vo Viedni.

Najznámejšou a odborne najoceňovanejšou vedeckou prácou Štefana Ladislava Endlichera je dielo Genera plantarum secundum ordines naturales disposita (Rody rastlín). Vo svojej práci však neobišiel ani Bratislavu. V diele Flora Posoniensis, vydanom v roku 1830, popísal rastlinstvo Bratislavskej stolice; uviedol 1574 druhov rastlín.

Endlicher sa oddal vede rozumom, dušou, celým svojim majetkom a nakoniec aj životom. K jeho nervovému zrúteniu a následnému tragickému úmrtiu pravdepodobne prispeli aj finančné starosti, do ktorých sa dostal v dôsledku toho, že sám financoval vydávanie svojich vedeckých prác.

Pruský kráľ ho vyznamenal rytierskym radom Pour la mérite.

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava