Reliéf na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

12.08.2019

Na budove Pedagogickej fakulty UK v Bratislave na Moskovskej ulici, vybudovanej ešte za čias monarchie, je takýto krásny reliéf. A v jeho strede, obkolesený kŕdľom malých detí, je krásny muž. Kto to je?

Pamiatkárka doktorka Viera Obuchová na evidenčnom liste budovy uvádza, že na reliéfe "je meno autora, ktorý v doterajšej literatúre o Bratislave nebol známy a dátum vzniku reliéfu", ale nekonkretizuje ho. Konkrétnejší je redaktor na Wikimedii Peter Zelizňák. Ten prisudzuje autorstvo reliéfu Róbertovi Kühmayerovi s datovaním do roku 1910. Žiaľ, z Wikimedie sa nedá zistiť, ako k tomuto tvrdeniu dospel.

Áno, reliéf laikovi (za odborníkov sa nemôžem vyjadrovať) skutočne pripomína rukopis Róberta Kühmayera, tak ako ho poznáme z Kačacej fontány na Šafárikovom námestí či z ešte známejšieho diela - piešťanského Barlolamača. Nechajme však otázku autorstva reliéfu a vráťme sa k tomu, čo na reliéfe vidíme. Kto je ten pán a prečo je okolo neho toľko detí? Prvé, čo človeka napadne je, že ide o učiteľa a žiakov. Symbolika nanajvýš vhodná na budovu Pedagogickej fakulty univerzity. Ale...

Nezabúdajme, že Pedagogická fakulta UK vznikla až v roku 1946 a do budovy na Moskovskej sa nasťahovala ešte neskôr. Samotná budova bola podľa už spomínanej pani doktorky Obuchovej z MÚOP Bratisalva postavená niekedy okolo roku 1906 (v eklektickom štýle podľa projektu H. Szantoa) pôvodne pre Ústav hluchonemých.

K riešeniu, alebo aspoň k možnému riešeniu, nás privádza publikácia Lászla Kovácsa a Alice Kapellerovej "150 rokov bratislavskej detskej nemocnice". Dočítate sa v nej, že postava muža v strede reliéfu je Dr. Georg Kováts, ktorý zohral významnú úlohu pri budovaní a rozvoji bývalej bratislavskej detskej nemocnice na Lazaretskej ulici.

Autori nie sú historici, preto o tom môžete aj pochybovať, ale ak sa pozriete na pamätnú tabuľu s portrétom Georga Kovátsa od Alojza Rigeleho v hale DFNsP na Kramároch, podoba tváre na oboch dielach je viditeľná. Autori na konci knihy uvádzajú množstvo zdrojov, medzi ktorými je odborná literatúra, dobová tlač, mestský archív, archív Univerzity Komenského aj archív samotnej detskej nemocnice, ale odkiaľ čerpali informáciu, že pán v strede reliéfu je Dr. Georg Kováts, nespresnili.

Obrázky - zdroj: Wikipedia

© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava