Paul Troger

20.07.2017

20. júla 1762 umrel vo Viedni PAUL TROGER, ktorého majstrovstvo môžeme obdivovať v Kostole svätej Alžbety na Špitálskej ulici č. 21.

Je považovaný za najväčšieho majstra neskorobarokového maliarstva v Rakúsku. Fresky na klenbách a oltárne obrazy v Kostole sv. Alžbety v Bratislave vytvoril v rokoch 1742-43.

Iniciátorom a donátorom stavby špitálskeho alžbetínskeho komplexu bol uhorský arcibiskup Imrich Eszterházy, známy mecenáš barokového umenia. Obraz hlavného oltára kostola s patrocíniom sv. Alžbety, patrónky chudobných, chorých a biednych, ktorej kult bol v Bratislave mimoriadne silný (v Bratislave na hrade bola v roku 1211 ako štvorročná odovzdaná svojmu manželovi grófovi Thüringie), zobrazujúci videnie sv. Alžbety, ku ktorej sa z kríža skláňa Ježiš Kristus, je signovaný majstrovým menom a datovaný rokom 1741. Obraz, ktorého majstrovská skica sa dodnes zachovala, Troger vytvoril vo Viedni, kde vznikali aj návrhy k freskovej výzdobe, následne realizované v Bratislavskom kostole.

(V Bratislave je ešte jeden Kostol svätej Alžbety, na Bezručovej ulici, ľudovo nazývaný Modrý kostolík.)

Zdroj - text: https://www.soga.sk/.../100-jubil.../troger-paul-sv-alzbeta-29399

Fresková výzdoba kostola alžbetíniek v Bratislave
Fresková výzdoba kostola alžbetíniek v Bratislave

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava