Oddelenie štátneho kutania

08.01.2016

Viete, čo malo na starosti ODDELENIE ŠTÁTNEHO KUTANIA Ministerstva financií za Rakúsko-Uhorska? Nie, neprekutávali zabudnuté kúty, aby našli dodatočné zdroje financií. :-) Kutať znamenalo pokusne kopať, dolovať pri hľadaní nerastných surovín.

Začiatkom roku 1913 dostalo oddelenie pre štátne kutanie na zemný plyn, zemný olej a draselnú soľ oznámenie, že v dome asi 30 m od železničnej trate Gbely - Kúty nastal výbuch plynu. A tak sa v Gbeloch začala písať história ťažby ropy a zemného plynu na Slovensku, Československu aj v rámci celej strednej Európy.

Výbuch mal na svedomí miestny čudák, roľník Ján Medlen. Pri odvodňovaní svojho močaristého pozemku objavil r. 1912 zemný plyn. Keď zistil, že je horľavý, vykopal jamu, obložil ju tehlami (prvý zásobník ZP) a spojil priekopou so svojim domom. A veselo, zadarmo si v domčeku kúril, až kým mu nahromadený plyn nevybuchol.

Do Gbelov prichádzali novinári z celej monarchie a okrem vrtných polí ich zaujímal aj objaviteľ. Ale ani sláva ho nezachránila od narukovania do 1. svetovej. Po návrate z vojny sa Medlen márne pokúšal získať pozemky a s nimi aj zisky z ropy naspäť. Zomrel zabudnutý v roku 1944 v Gbeloch. Dnes by mal presne 145 rokov.

Možno to neviete, ale v Bratislave máme už dlho aj Slovenské plynárenské múzeum. Nachádza sa v areáli SPP na Mlynských nivách 44. Viac informácií aj zdroj obrázku sa nachádza tu: https://www.muzeum.sk/slovenske-plynarenske-muzeum-spp-bratislava.html

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava