Najslávnejší róm na svete študoval na LF UK v Bratislave

07.01.2018

7. januára 1932 sa narodil a 18. augusta 2013 zomrel MUDr. Ján Cibuľa, absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kandidát na Nobelovu cenu za mier (oficiálne navrhnutý Kanaďanmi v roku 2001), ocenený švajčiarskou Kultúrnou cenou ako druhý po Albertovi Einsteinovi.

Ako lekár pôsobil na Slovensku, v bývalej NDR a od roku 1968 vo Švajčiarsku. Bol známym a vyhľadávaným praktickým lekárom v hlavnom meste Švajčiarska v Berne. Nobelovu cenu mu síce neudelili, ale za svoju neúnavnú prácu získal mnohé iné uznania. Ako významná slovenská osobnosť bol zaradený do Príručky slovenskej exilovej kultúry, dostal ponuku od Českej televízie a produkčnej spoločnosti MEGA Entertaining z Izraela na nakrútenie dokumentárneho filmu o svojej osobe v roku 1999, v roku 2002 mu bola udelená cena za celoživotné úsilie od Associazione THEM ROMANO. On sám najväčšiu váhu prikladal Kultúrnej cene mesta Bern, ktorú získal v roku 1985. Bol iba druhým cudzincom v dlhoročnej histórii udeľovania tejto ceny, ktorý ňou bol poctený (v tej dobe ešte nemal MUDr. Cibuľa švajčiarske občianstvo). Prvým bol svetoznámy fyzik Albert Einstein.

V texte boli použité informácie z: www.minv.sk

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava