Mila Englertová - Stromeková

25.03.2015

Automobilová pretekárka Mila Strom(e)ková bola sestrou Gustava Englerta, jedného z prvých predajcov automobilov v Bratislave. Rodina pochádzala z Viedne a v roku 1893 sa prisťahovali do Bratislavy. Mila sa vydala za Jozefa Stromeka, zástupcu rakúskej Steyerovej automobilky pre Slovensko a na aute tejto značky začala pretekať. Bola členkou rakúskeho Touring-Clubu. Na rozdiel od českej Elišky Junkovej, žiaľ, nenapísala o sebe knihu, takže informácií je menej. Ale za pretekársky volant si sadla najneskôr v roku 1923, tzn. v tom istom roku ako po prvýkrát Eliška do slávneho Bugatti (v úlohe manželovej spolujazdkyne). Svedčí o tom aj článok v spomínanom Autojournale z roku 1933, v ktorom sa píše, že rakúsky Touring-Club ocenil jej 10-ročnú pretekársku aktivitu a športové úspechy:

"S ohľadom na to, že sa Mila Stromková v posledných desať rokov čo najviac a čo najlepšie zúčastňovala pretekov usporiadaných rakúskym Touring-Clubom, dostala okrem toho veľmi krásny jubilejný pohár, ako aj čestný športový odznak rakúskeho Touring-Clubu."

O minulosti bratislavského automobilového a motocyklového športu píše vo svojich knihách spisovateľ Ivan Szabó. Spomína aj Milu Englertovú-Strom(e)kovú, ale hlavne jej brata Augusta Englerta. A kedže na to, aby v tom čase človek vlastnil auto, bolo treba byť bohatým, stretnete sa v jeho knihách aj s takými zvučnými menami ako Stollwerck, továrnik Kuhmayer, hoteliér Prueger atď.

Obr.: Autojournal, 1. 12. 1933, ročník 8, číslo 12, str. 12

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava