Emil Vidra - robotník s tromi vysokými a dvomi doktorátmi

23.03.2016

Do našej ponuky patrí aj prehliadka Banskobystrickej ulice, Námestia Slobody a Žilinskej ulice, vrátane bočných uličiek v okolí. Okrem zaujímavej histórie a pôsobivej architektúry, je na tejto trase aj veľa pamätníkov a pamätných tabúľ. Jednu z nich nájdete na Banskobystrickej č. 8 (obrázok). Býval tam EMIL VIDRA. Patril k tým, ktorí by sa v roku 2016 dožili stovky. Na tabuli na dome je text pripomínajúci, že Emil Vidra v apríli roku 1968 založil Slovenskú organizáciu na ochranu práv ľudských a národných.

Zdroj: Oto Psenak, tyzdennik Nové Zámky a okolie

Banskobystrická ulica
Banskobystrická ulica

Emil Vidra sa narodil v Šuranoch. Po ukončení vojenčiny sa zamestnal ako výpravca na železnici v Bratislave. V roku 1942 sa oženil a začal tu študovať popri zamestnaní na Právnickej fakulte. Za doktora bol promovaný v roku 1946, neskôr pôsobil ako právnik v bratislavskom ústredí Strany práce. Opäť sa zamestnal na železniciach a opäť začal popri zamestnaní študovať. Tentoraz na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 1951 ukončil štúdium získaním druhého doktorátu a vzápätí začal navštevovať Vysokú školu ekonomickú, odbor zahraničný obchod - cestovný ruch. Napriek tomu stále pracoval v robotníckych profesiách. V auguste 1958 bol uväznený za podvracanie republiky a po prepustení sa opäť vrátil, ako inak, do výroby. Na jeseň 1968 bola Slovenská organizácia na ochranu práv ľudských a národných zrušená a Emil Vidra emigroval do Viedne. Zomrel v roku 1992.

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava