Daroval Bratislave milión

27.03.2016

Občas mi napadne: Ako by asi dopadli dnešní developeri v súťaži so Schulpeho robotníckou kolóniou? Uplynulo už 80 rokov aj pár mesiacov od smrti bohatého starého mládenca, baróna Juraja Schulpeho (1867 - 1936), ktorý sa koncom 19. st. na vlastné náklady (s prispením mesta) postaral o bývanie chudobných robotníkov na pozemku ohraničenom Šancovou, Karpatskou a Beskydskou ulicou. Okrem domov s lacnými bytmi sa v ohradenom priestore kolónie (dnes by sme povedali rezidenčného areálu :-):-)) nachádzala aj prízemná budova, ktorá zastávala funkciu minireduty, tzn. spoločenských priestorov s kasínom, neskôr pribudla čitáreň. Ku každému bytu patrila zeleninová záhradka a okrem pestovania zeleniny tu obyvatelia mohli chovať aj drobné úžitkové zvieratá. Komplex mal parkovú úpravu so špeciálnym zavlažovacím systémom. K spoločným zariadeniam domov patrili práčovne a mangľovne a osobitná izolačná miestnosť s lekárničkou. Súčasťou kolónie bola detská opatrovňa s kapacitou 100 detí, ktorá poskytovala celodennú starostlivosť deťom predškolského veku. Schulpe sa okrem výstavby kolónie postaral aj o kupovanie a roznášanie chleba a mlieka najbiednejším obyvateľom mesta a knižiek pre chudobné deti, venoval pozemok, resp. jeho časť na stavbu budovy YMCA a napokon, v poslednej vôli odkázal celý svoj majetok (v hodnote vyše milióna korún) mestu Bratislava.

Na obrázku sú obytné domy na Beskydskej 9, 11,13,15, ktoré sa zachovali z bývalej Schulpeho kolónie. Obrázok je prevzatý z Evidenčného listu pamätihodnosti mesta Bratislavy BA - V. - B.1: https://muop.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=600176&id_dokumenty=4006

Na zostavenie textu boli použité zdroje:

1) Gabriela Dudeková: Schulpeho kolónia ako model robotníckeho bývania v Prešporku na prelome 19. a 20. storočia (Zborník z konferencie Dejiny bývania v Bratislavskej župe, 2012)
2) Anna Hanuliaková: Filantropia na Slovensku (bakalárska práca)

Schulpeho kolónia v Bratislave
Schulpeho kolónia v Bratislave

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava