Cilka v Dóme sv. Martina

22.11.2017
Poznáte nejakú Cilku? Nie je to práve časté meno... Ale v bratislavskom Dóme sv. Martina nájdete hneď dve. Nie sú síce živé a vlastne ani nie sú dve :-), sú to len dve výtvarné spodobenia jednej mladej ženy, ktorá umrela 22. 11. 230 - sv. Cecílie, patrónky hudobníkov. Práve Cirkevný hudobný spolok sa v roku 1875 stal donátorom nádherného vitrážového okna (na obr. vpravo) s obrazom sv. Cecílie. Jej sošku zasa nájdete na oltári Sedembolestnej Panny Márie. Okno aj oltár sa nachádzajú v južnej lodi Dómu. V Bratislave máme aj Základnú umeleckú školu sv. Cecílie. Nachádza sa na Chlumeckého ulici.
Čo hovorí o sv. Cecílii legenda? Narodila sa v šľachtickej rodine v Ríme a ešte ako malé dievčatko sa tajne zasnúbila s Ježišom Kristom, no rodičia ju donútili vydať sa za mládenca Valeriána. Počas svadobnej noci sa mu priznala, že sa zasvätila bohu a nakoniec Valeriána aj jeho brata Tiburcia priviedla k tomu, aby sa aj oni dali pokrstiť. S manželom sa potom rozhodli žiť v cnostnej zdržanlivosti a starať sa o prenasledovaných kresťanov. Neunikli však pozornosti mocných, zatkli ich, Valeriána s bratom sťali, Cecília mala zahynúť vo vriacej vode. Ale voda nevinnej dievčine neublížila, preto aj ju nakoniec sťali. No nezomrela hneď. Ťažko zranená žila a trpela ešte ďalšie tri dni.
Prečo sa Cecília, panna a mučeníčka stala patrónkou hudobníkov? Počas svadobnej hostiny sa vraj ponorila do svojho vnútra, nepočúvala hudobné nástroje, len vo svojom srdci spievala k Bohu, aby jej zachoval čistotu a panenstvo. Odtiaľ klišé "nie hlasom, ale srdcom spievajte".

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava