Chýrečná vila

07.10.2016
Architekt Milan Michal Harminc sa narodil 7. 10. 1869. Nielen, že sa dožil úctyhodného veku 95 rokov, ale patril k tým šťastlivcom, ktorí si v poslednej tretine života môžu krátiť čas čítaním odkazov o sebe samých v rôznych náučných slovníkoch a encyklopédiách. Od roku 1918 pôsobil v Bratislave. Z jeho bratislavskej tvorby môžme obdivovať budovu dnešného Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží, prestavbu hotela Carlton či evanjelický kostol na Legionárskej ulici. Už menej často sa dostaneme do areálu chýrečnej vily z roku 1915, postavenej na Godrovej ulici, ktorú Harminc navrhol pre známeho advokáta Pavla Fábryho. Pavol Fábry bol o.i. dedičom Martinského pivovaru, predsedom Spoločnosti slovenských pivovarov a Slovenského automobilového klubu. V roku 1948 bola vila aj s pozemkom odovzdaná do daru Sovietskemu Zväzu. Dnes je sídlom Veľvyslanectva Ruskej federácie.
Zdroj - obrázok: https://vopz.sk/zahrada-pri-velvyslanectve-ruskej-federacie/
Zdroj - obrázok: https://vopz.sk/zahrada-pri-velvyslanectve-ruskej-federacie/

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava