Prehliadky Bratislavy pre zahraničných turistov

Hľadáte sprievodcu na prehliadky mesta pre zahraničných turistov a návštevníkov Bratislavy? Tu sú naše odporúčania:

Turistický sprievodca

Zuzana Godárová

Jazyk

nemecký, anglický

Stručné predstavenie

Sprievodkyňa, ktorá vašim nemecky alebo anglicky hovoriacim hosťom predstaví Bratislavu tak fundovane a pritom zaujímavo, ako to dokáže len málokto. Je spoluautorkou  úspešnej publikácie Hudobný sprievodca po Bratislave. Z jej ďalšej ponuky  spomeňme aspoň Po stopách nenápadných hrdinov - obetí komunizmu, či prehliadku bratislavského Horského parku.

Kontakt

+421 904 983 067

zgodarova@gmail.com 

www.facebook.com/HudobnySprievodcaPoBratislave/  

Dagmar Gubová

nemecký

Lektorka najvyhľadávanejšieho kurzu pre sprievodcov cestovného ruchu na Slovensku s výbornou znalosťou potrieb zahraničných návštevníkov Bratislavy. Vie rovnako dobre zorganizovať zaujímavý program v Bratislave, ako aj porozprávať o tom, čo v našom meste zaujíma nemecky hovoriacich turistov. 

+421 915 622 133

Dagmar.Gubova@karpatika.sk 

Sylvia Dzúriková

ruský, anglický

Sprievodkyňa a tlmočníčka z/do ruského jazyka s bohatými sprievodcovskými a tlmočníckymi skúsenosťami aj so spoločensky náročnou klientelou. Spoľahlivá, pohotová, vtipná, s obrovským rozsahom všeobecných vedomostí a dobrou orientáciou v aktuálnom svetovom dianí.

+421 903 058 137

dzurikova.s@gmail.com 

Ľubica Solanová

francúzsky, anglický 

Rodená Bratislavčanka s vrúcnym vzťahom k svojmu rodnému mestu sa po 14 rokoch strávených v Belgicku rozhodla vrátiť a pomôcť návštevníkom prebádať krásy Bratislavy. Rada sa podelí o svoje vedomosti z dejín mesta aj pútavé príbehy o významných osobnostiach. Pripraví pre vás štandardnú, tematickú prehliadku, aj prehliadku prispôsobenú na mieru vašim potrebám.

+421 905 740 179

lubka1961@hotmail.be

www.lubasolanova.sk