Bratislavská konferencia o (ne)mravnosti kráľa

02.11.2020

V tomto období v roku 1523, presnejšie od októbra do decembra, sa v Bratislave konala jedna veľmi zvláštna a veľmi tajná konferencia vyslancov pápeža aj cisára. Účastníkom a zároveň  hlavným programovým bodom konferencie bol aj uhorský kráľ Ľudovít II. Jagelovský. 

Konferencia začala vo Viedenskom Novom Meste, ale už po desiatich dňoch sa presťahovala do Bratislavy. Oficiálne sa venovala téme ochrany kresťanského sveta pred Turkami, v skutočnosti sa riešila hlavne otázka, ako prinútiť mladého uhorského kráľa, aby sa prestal správať ako pubertiak a začal sa venovať panovníckym povinnostiam. 

Vyčítali mu nezáujem o verejné blaho a ochranu hraníc Uhorska a naopak, priveľký záujem o zábavu a "odporné súkromné pôžitky". Ľudovít bol rozhadzovačný, nemal žiadny rešpekt u dvoranov, stoloval a žartoval s nimi, dokonca sa pred nimi ukazoval nahý. Nečudo, že nemali zábrany robiť si z neho žarty aj sa mu verejne vysmievať. 

Podľa poľského kancelára Krzysztofa Szydłowieckeho, ktorý si na konferencii viedol podrobný denník, sa snažili Ľudovíta nabádať k náprave nemorálneho spôsobu života poukazovaním na príklady správania iných panovníkov. Žiaľ, podľa účtovných kníh z roku 1525, sa ani za dva roky nič nezmenilo. Výdavky smerovali na poľovačky, dravé vtáky, loveckých psov, dostihy, turnaje... Akoby sa ešte ani nie dvadsaťročný kráľ, ktorý mal už o necelý rok zahynúť, nevedomky snažil odtrhnúť si na poslednú chvíľu čo najviac z plodov radosti pozemského života. 

V auguste 1526, na úteku z bojiska po prehratej bitke s Turkami pri Moháči, uhorský kráľ Ľudovít II. Jagelovský padol z koňa do potoka a utopil sa.

Smutný koniec koniec kráľa spodobil na obraze s názvom "Objavenie tela kráľa Ľudovíta" maliar B. Székely (olej na plátne, 1860, Maďarská národná galéria, Budapešť, zdroj: Wikipedia).

Zdroj: Táto drobnička je prerozprávaním úryvku z článku autorky PhDr. Daniely Dvořákovej, PhD., s názvom "(Ne)mravy na kráľovskom dvore", uverejnenom v časopise História 5/2008.

© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava