Plynutie času

08.11.2015

Nikde nepocítite plynutie času tak intenzívne ako na cintoríne týždeň po Pamiatke zosnulých. Cintorín Slávičie údolie pôsobí dnes tak majestátne! Ťažko uveriť, že vznikol začiatkom 20. storočia ako cintorín pre chudobných. Mesto malo cintoríny pre chudobných už aj predtým, v 19. storočí, napríklad na mieste kúpaliska Tehelné pole. Tam pochovávali nielen žobrákov bez domova a pocestných, ktorí umreli na území mesta, ale aj zločincov. K dnes už zaniknutým cintorínom, ktoré vznikli po zrušení vnútromestských cintorínov Jozefom II. patria aj katolícky a evanjelický cintorín na Račianskom mýte, resp. Šancovej ulici (zasahoval až na územie dnešného parku) alebo c. a k. vojenský cintorín na mieste dnešného kostola saleziánov na rohu Záhradníckej a Miletičovej.

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava