Ohováračský jazyk na bráne bratislavskej radnice

17.10.2019

Mikuláš Drábik českobratský exkazateľ bol popravený ako 83-ročný, ale zato ešte stále odbojný a poriadne papuľnatý starček pred našou Starou radnicou. Je zázrak, že sa pri jeho hojnom požívaní korenistého hornouhorského vína dožil tak vysokého veku. Je zázrak, že jeho opileckým víziám uveril taký múdry človek, akým bol Ján Amos Komenský.

Uveril a v latinčine knižne vydal. Ony sa napokon postarali, že sa Komenský do histórie zapísal nielen ako učiteľ národov, ale aj ako autor celoeurópskeho dobového bestselleru SVĚTLO V TEMNOTÁCH. Nebol jediný, kto nebral Drábikove reči nadarmo. Viac ako veľkú pozornosť im venoval aj starý otec Márie Terézie, kráľ Leopold. Veď ako by aj nie, keď nimi Drábik priamo útočil na Habsburgovcov. Predpovedal im blízky zánik vďaka miliónom Turkov, ktorí si prečítajú a uveria v bibliu!!!

Ako to dopadlo? Leopold vstúpil do histórie ako panovník, ktorý zbavil kresťanskú Európu Turkov, a Mikulášovi Drábikovi v roku 1671 v Bratislave usekli pravú ruku, ktorou si značil svoje proroctvá. Potom mu sťali hlavu, z nej vytrhli ohováračský jazyk a pribili na vráta radnice. Jeho mŕtvolu, údajne aj s Ámosovým SVĚTLOM V TEMNOTÁCH, spálili a popol vysypali do Dunaja. V roku 1675 dal kráľ Leopold v blízkosti miesta popravy vztýčiť stĺp Víťaznej Panny Márie.

© Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca Bratislava