Ján Andrej Segner

05.10.2014 15:36

5. 10. 1777 zomrel pán tajný radca, vedec, Ján Andrej Segner, ktorý sa narodil v tejto prekrásnej renesančnej kúrii na Michalskej ulici a ktorý mal trochu náročné životné krédo: "BYŤ UŽITOČNÝ AJ PO SMRTI". Nuž, podarilo sa!

Náš slávny rodák, vynálezca Segnerovho kolesa, začal svoju kariéru v Bratislave ako lekár. Ale už po pár rokoch sa poddal svojej záľube - matematike a stal sa v Jene profesorom matematiky, neskôr v Göttingene vedúcim katedry matematiky, fyziky a chémie a súčasne prednášal na lekárskej fakulte. Svoju vedeckú a pedagogickú dráhu zavŕšil na univerzite v Halle, kde pracoval až do svojej smrti.

Najlepšie výsledky dosiahol v hydraulike, v teórii turbín. Zaslúžil sa o prvé praktické uplatnenie reaktívnej sily. Bol označovaný za otca vodných turbín. Zariadenie, ktoré vošlo do dejín ako Segnerovo koleso, patrí medzi jeho najvýznamnejšie vynálezy. Tento objav sa stal zárodkom neskorších reaktívnych turbín a rakiet. Segner bol tiež pravdepodobne prvý, kto uplatnil v praxi trubicu na meranie rýchlosti vody a jej prietokového množstva. Okrem toho vypracoval vlastnú teóriu šírenia svetla.

Segnerova kuria Bratislava
Segnerova kúria v Bratislave

Ľubomíra Černáková, turistický sprievodca, Bratislava

Zdroj - text: https://www.vedatechnika.sk/…/…/Stranky/JanAndrejSegner.aspx
Zdroj - obrázok: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bratislava_Segnerova_kuria.JPG#mediaviewer/File:Bratislava_Segnerova_kuria.JPG